Preview

Epilepsy and paroxysmal conditions

Advanced search
Fullscreen

For citations:


Vlasov P.N., Chervyakov A.V., Drozzhina G.R., Antonyuk M.V., Orekhova N.V., Gnezditsky V.V., Noskova T.Yu., Fedin P.A. DEREALIZATION DISORDERS IN EPILEPSY. Epilepsy and paroxysmal conditions. 2011;3(4):14-21. (In Russ.)

Views: 404


ISSN 2077-8333 (Print)
ISSN 2311-4088 (Online)