Preview

Epilepsy and paroxysmal conditions

Advanced search
Fullscreen

For citations:


Lebedeva A.V., Burd S.G., Vlasov P.N., Ermolenko N.A., Zhidkova I.A., Zyryanov S.K., Kovaleva I.Yu., Naskhletashvili D.R., Perunova N.Yu., Rudakova I.G., Shikhkerimov R.K., Yamin M.A. Treatment of epilepsy associated with primary and metastatic brain tumors. Epilepsy and paroxysmal conditions. 2021;13(3):286-304. (In Russ.) https://doi.org/10.17749/2077-8333/epi.par.con.2021.099

Views: 420


ISSN 2077-8333 (Print)
ISSN 2311-4088 (Online)