Preview

Epilepsy and paroxysmal conditions

Advanced search
Fullscreen

For citations:


Mironov M.B., Nogovitsyn V.I., Abramov M.O., Dobrovskaya E.A., Kvaskova N.E., Mukhin K.Yu. FEJERMAN SYNDROME (BENIGN NONEPILEPTIC MYOCLONUS OF INFANCY). Epilepsy and paroxysmal conditions. 2013;5(2):42-46. (In Russ.)

Views: 1170


ISSN 2077-8333 (Print)
ISSN 2311-4088 (Online)