Preview

Epilepsy and paroxysmal conditions

Advanced search
Fullscreen

For citations:


Bochanova E.N., Zhuravlev D.A., Nozdrachyov K.G., Bogdanov V.V., Shnayder N.A., Dmitrenko D.V., Kozhukhova E.I., Bikulova T.V. ORGANIZATION OF PREFERENTIAL DRUG SUPPLY FOR PATIENTS WITH EPILEPSY IN KRASNOYARSK REGION. Epilepsy and paroxysmal conditions. 2015;7(3):32-39. (In Russ.)

Views: 101


ISSN 2077-8333 (Print)
ISSN 2311-4088 (Online)