Preview

Epilepsy and paroxysmal conditions

Advanced search
Fullscreen

For citation:


Bochanova E.N., Zhuravlev D.A., Nozdrachyov K.G., Bogdanov V.V., Shnayder N.A., Dmitrenko D.V., Kozhukhova E.I., Bikulova T.V. ORGANIZATION OF PREFERENTIAL DRUG SUPPLY FOR PATIENTS WITH EPILEPSY IN KRASNOYARSK REGION. Epilepsy and paroxysmal conditions. 2015;7(3):32-39. (In Russ.)

Views: 79


ISSN 2077-8333 (Print)
ISSN 2311-4088 (Online)